Kde nosí tradičně svůj zásnubní prsten dívky vyznávající židovské náboženství? 

Dívka vyznávající židovské náboženství dostává od svého budoucího manžela zásnubní prsten, který je stejně jako v jiných kulturách jak zasnoubením prstenem, ale v židovské tradiční kultuře tento prsten přebírá
i funkci prstene snubního.

Dívka totiž tento prsten dostává těsně před vlastním svatebním obřadem v den svatby. Prsten si navlékne na ukazováček pravé ruky. Prsten měl v minulosti víceméně ustálenou podobu. Měl střechovitý tvar s šesti ploškami na které se vyrývalo šest znaků židovského svatebního přání štěstí Mazal tov. Prstýnek ve tvaru domu a jeho střechy symbolizuje současně i přání šťastného  společného  domova.

Na které ruce se nosí snubní prsten?

Jednoznačná odpověď platná pro celý svět neexistuje. Po celém světě je mnoho rozdílných tradic a značné rozdíly jsou i u nás v rámci Evropy.

V České republice si snoubenci navlékají své snubní prsteny na prsteníčky levé ruky. Stejně jako na Slovensku, ve Velké Británii, v Irsku, Francii, Itálii, Chorvatsku, Slovinsku, Švýcarsku, Portugalsku, Finsku a Katalánsku (část Španělska).

Snubní prsten na prsteníčku levé ruky, to je tradice přetrvávající dodnes. Západní civilizací je prsteníček považován za tradiční prst jako nositel snubního prstenu. Tato tradice má kořeny již ve starém Egyptě. Doslova uctívali takzvanou ,,žílu lásky,, jenž vedla od prsteníku levé ruky až přímo k srdci. Vedle symbolického umístění snubního prstenu byl důležitý i samotný tvar prstenu lásky. Ten vycházel z kruhu, jenž nemá konce ani začátku představuje tedy nekonečnost společné lásky. Otvor v prstenu tedy v kruhu potom představuje bránu do zatím neznámého nového manželského vztahu.

Naopak na prsteníčku pravé ruky nosí své snubní prsteny Němci, Rakušané, Maďaři, Ukrajina, Rusové, Poláci, Norové, Holanďané a většina Španělů.

Ať už se snubní prsten nosí na pravé nebo levé ruce, vždy symbolizuje již svým tvarem kruhu nekonečno a lásku na celý život. A navíc je to krásný šperk který je jedinečný!

Svatební tradice  

staré, modré, půjčené a modré.

Na oděv nevěsty jsou kladeny poměrně velké požadavky. Něco mít na sobě starého symbolizuje spojení s rodinnou tradicí. Něco nového symbolizuje nové začátky.

Půjčená věc symbolizuje podporu blízkých a přátel. Modrá je symbolem čistoty.

Závoj měl nevěstu chránit před zlými, vzdušnými duchy. ( Covid tenkrát ještě nebyl na světě).

Tyto zvyky jsme převzali z viktoriánské Anglie.

Svatební zvyk - mince v levé botě nevěsty

Svatební zvyk kdy si nevěsta vkládá minci do levé boty pochází z Anglie. Má zajišťovat novému páru bohatství a prosperitu. Tento zvyk je v Anglii velmi rozšířený. U nás tato tradice pomalu zapouští kořeny. Vzhledem k situaci bude asi tento zvyk čím dál oblíbenější.