OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost: Svět snubních prstenů s.r.o.
se sídlem K ovčínu 1532/36 Praha 8
Adresa provozovny Zenklova 25/433 Praha 8 180 00
IČ: 04353781 DIČ CZ04353781
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svetsnubnichprstenu.cz

Tyto obchodní podmínky společnosti Svět snubních prstenů s.r.o. , se sídlem Chabařovická 1324/21, Praha Kobylisy, identifikační číslo: 4353781 upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.( občanský zákoník), 634/1992 Sb. ( o ochraně spotřebitele), 539/1992 Sb. (puncovní zákon) v platných znění a příslušnými prováděcími předpisy, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svetsnubnichprstenu.cz

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

Smluvní strany:

Prodávající: Svět snubních prstenů s.r.o. (www.svetsnubnichprstenu.cz), adresa provozovny Zenklova 25/433 Praha 8, 180 00
IČ: 04353781 DIČ CZ04353781

Kupující:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněném formuláři. Kupující výslovně prohlašuje , že do příslušných registračních, objednávkových formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu ( jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail a místo doručení zboží atd.) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve formuláři objednávky.

Ochrana osobních dat - GDPR

Provozovatel e-shopu Svět snubních prstenů s.r.o. na stránkách www.svetsnubnichprstenu.cz  IČO: 04353781 , sídlo K ovčínu 1532/36 Praha 8 zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých akcích, slevách apod. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.svetsnubnichprstenu.cz Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce. Provozovatel internetového obchodu www.svetsnubnichprstenu.cz  se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům Českého státu a státní správy a výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Registraci údajů v systému www.svetsnubnichprstenu.cz  kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně. Kupující uzavřením smlouvy ( objednáním našich šperku v našem e-shopu www.zlatnictvi-jelinek.cz) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě, firmě ani jinému zpracovateli osobních údajů. Práva kupujícího je možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně, nebo elektronicky na email. adrese: sperkypj@centrum.cz 

Předmět kupní smlouvy: Závazek prodávajícího:
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

Závazek kupujícího:
Kupující vyplní do objednávkového formuláře své kontaktní údaje správně a pravdivě.
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

Předmět koupě:
Předmětem koupě podle uzavření kupní smlouvy je zboží specifikované v popisu tzn. název zboží, množství, materiál, ryzost, váha apod.

Dodací podmínky
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě objednání zboží, které jste si vybrali, mohou nastat následující situace

1. Zboží je skladem v naší kamenné prodejně, expedujeme ihned, telefonicky vám potvrdíme

2.Dostupnost na dotaz- dostupnost zboží ověříme a telefonicky výsledek sdělíme

3.Vyhrazujeme si právo na situaci, že zboží není již dostupné, kupující tedy bere na vědomí, že některé šperky nemusí být již dostupné, pokud se to stane, kupující bude co nejdříve telefonicky informován.

Pokud potřebujete snubním prsteny či zakázku EXPRES, kontaktujte nás na tel. číslo 736 114 115, pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc, bude-li to jen trochu možné.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Způsoby plateb:
1. Dobírkou
2. Platbou v hotovosti nebo kartou na naší prodejně
3. Platba na náš účet: číslo účtu - 115-855680267/0100 po připsání peněz na účet, vám následně zašleme zboží jako doporučené, cenné psaní.

Doručení zboží:
Zásilky odesíláme prostřednictvím České pošty a odesíláme je jako cenné psaní ve speciální zapečetěné obálce. Všechno zboží je vždy pečlivě zabalené, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Před odesláním zásilky telefonicky uvědomíme kupujícího. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodu ležících na jeho straně (např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Osobní odběr zboží na naši prodejně Zenklova 25, Praha 8, 180 00, je vždy zdarma!

Při osobním vyzvednutí zboží na prodejně se nejedná o závaznou objednávku, ale o rezervaci zboží, tudíž platí podmínky, jako v kamenném obchodu.

Odstoupení od kupní smlouvy:
Zboží zakoupené přes E-shop lze do 14 dnů od jeho dodání vrátit bez udání důvodů. Zboží musí být vždy kompletní, nepoužívané a nepoškozené, včetně dárkové krabičky, případně certifikátu a vždy s dokladem o koupi v našem E-shopu (paragon nebo faktura). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

Nelze vyměnit ani vrátit zboží opatřené vaší osobní rytinou, nebo individuálně upravené, včetně šperků vyrobených na zakázku.

Odstoupení od smlouvy není možné u dárkových poukazů.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena: Odešlete dopis nebo email s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu, pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu.

Zboží doručte na adresu: www.svetsnubnichprstenu.cz, Zenklova 25/433, Praha 8 180 00

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit a poslat jako cenné psaní!

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Zásady použití

Zacházení se šperky doporučujeme dodržovat následující pravidla péče o zboží:

- používat zboží jen k účelům ke kterým je určeno, zejména nenosit zboží při pracovní činnosti , např. při práci na zahradě, praní, mytí nádobí, sportovních aktivitách apod. - chránit zboží před mechanickým poškozením (např. nárazy atd.) -chránit zboží před chemickými vlivy, zejména zabránit přímému kontaktu s chemikáliemi, kosmetickými přípravky, přípravky na barvení vlasů, parfémy, čistícími či mycími prostředky apod. -nevystavovat zboží nadměrné vlhkosti, např. nenosit v termálních lázních, do sauny, do bazénu, sprchy apod. - opravy nebo čištění zboží přenechat odborníkům V případě , že nebudou výše uvedená pravidla dodržována, může dojít i k trvalému poškození zboží zejména jeho vzhledu a kvalitě povrchové úpravy

prsteny-zasnubni.cz snubni-prsteny-praha.cz prsteny-snubni.cz zasnubni-prsteny-praha.cz